Vår målsättning är att göra tillvaron så enkel som möjligt för våra kunder

Vår målsättning är att göra tillvaron så enkel som möjligt för våra kunder

Miljöpolicy - Creativ Lokalvård AB

Med ett engagerat samarbete med såväl kunder, leverantörer som personal har vi som mål att med minsta möjliga påverkan på såväl natur som människor åstadkomma det bästa resultat som förväntas av oss. Detta uppnås genom ett helhetsperspektiv där alla delar av verksamheten involveras och där vårt arbete med Miljödiplom fungerar som grund. 

Vi ska nå våra mål genom att:

  • Använda leverantörer som bedriver ett aktivt miljöarbete.
  • Vi skall välja metoder vars syfte är att minska utsläppen av rengöringsmedel samt välja miljömärkta rengöringsmedel när så är möjligt, utan försämrad kvalitet.
  • Vi skall källsortera och återvinna vårt avfall. 

 

Vi i Creativ Lokalvård AB skall bedriva ett aktivt miljöarbete så att vi uppfattas som en attraktiv partner utav våra kunder och där alla våra medarbetare känner sig involverade i vårt arbete för en bättre miljö.

 

Carlos Da Costa/Martin Andersen