Professionell städfirma i Jönköping - med RUT-avdrag

Professionell städfirma i Jönköping - med RUT-avdrag

Företag du kan lita på

Etisk kvalitetsmärkning

R-licensen är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag och organisationer vilka förbundit sig att ta ett etiskt ansvar.

Rekommenderat företag

R:et i symbolen betyder "rekommenderat företag" och är ett sätt att kommunicera etiskt trovärdighet gentemot kunder, uppdragsgivare, underleverantörer och andra intressenter.

Etikpolicy

Företaget eller organisationen har genom sin licens förbundit att leva upp till en särskild etikpolicy som också inkluderar en försäkran om att uppträda etiskt gentemot sina anställda.